Takimi i rradhës vijoi ndërmjet titullarës së institucionit Znj.Hasanllari dhe Drejtoreshës Ekzekutive të Shoqatës “Albanian Initiative for Development “ znj. Anila Shehi (Dollani) në kuadër të nismave mbështetëse për të rinjtë.

Takimi i rradhës vijoi ndërmjet titullarës së institucionit Znj.Hasanllari dhe Drejtoreshës Ekzekutive të Shoqatës “Albanian Initiative for Development “ znj. Anila Shehi (Dollani) në kuadër të nismave mbështetëse për të rinjtë .
Gjatë takimit u diskutua rreth mundësive për realizimin e aktiviteteve edukative dhe kulturore me qëllim parandalimin dhe riintegrimin e të miturve pas vuatjes së dënimit në IEVP Kavajë .
Gjithashtu Znj. Shehi u njoh edhe me revistën e parë e botuar nga QPKMR , e cila u dedikohet plotësisht të miturve në konflikt me ligjin .
Idetë e shkëmbyera ndërmjet tyre do të konkretizohen së shpejti .