Thirrja VIII, Programi Kombëtar i Praktikave të Punës.