Trajnimi I zhvilluar në Ministrinë e Drejtësisë me lektore znj. Anila Dollani, drejtore Ekzekutive e Albanian Initiative for Development me stafin e QPKMR

“Njohuria është fuqi, aftesia është forcë”
Ky ishte leksioni qe stafi i Qendrës se Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve, mori në trajnimin qe u zhvillua pranë Ministrisë së Drejtësisë, me lektore znj. Anila Dollani, drejtore Ekzekutive e Albanian Initiative for Developmend.
Trajnimi kishte për qëllim marrjen e njohurive në fushën e negocimit dhe si të përballojmë me mirë situatat me të cilat përballemi çdo ditë në ambientet ku punojmë, por dhe në përditshmërinë tonv.
Falenderojmë shumë znj. Dollani, qv gjeti kohë për të zhvilluar vullnetarisht këtë trajnim dhe që është gjithmonë e gatshme pvr bashkvpunime të tjera me QPKMR.