Tryezë e rrumbullakët me institucionet përgjegjëse për “ Sistemin e Integruar e të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur “ .

Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve organizoi një tryezë të rrumbullakët për “ Sistemin e Integruar e të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur “ .
Të pranishëm ne këtë tryezë ishin përfaqësues nga Prokuroria e Përgjithshme, Policia e Shtetit ; Shërbimi i Provës , si dhe me mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar dhe UNICEF.
Në këtë takim drejtuesja znj.Hasanllari fillimisht përgëzoi ngritjen e këtij sistemi si ndër të paktat vende që e disponojnë si dhe u shpreh mbi rolin dhe përgjegjësinë e Qendrës për mbikëqyrjen e Sistemit të Integruar . Gjatë takimit u kërkua bashkëpunim ndërmjet institucionëve përgjegjëse për mbarëvatjen e këtij sistemi si dhe një fokus të veçantë iu dha propozimit të ideve për një popullim më të mirë të sistemimit të të dhënave
Falenderojmë ekspertët e UNICEF , znj.Elvana Gadeshi dhe z.Margarit Ekonomi për rolin e rëndësishëm dhe kontributin e tyre të vyer në sigurimin e mbarëvatjes së vazhdueshme të sistemit.