Vijimi i fushatës së informimit dhe ndërgjegjësimit të të rinjve për përgatitjen për rehabilitimin dhe riintegrimin pas daljes nga IEVP.

Në IEVP “Berat” me përfaqësues nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Bashkia Berat dhe së bashku me të rinjtë 18-21, në kuadër të marrjes së masave të nevojshme për rikthimin e tyre në komunitet.

Do të bashkëpunojmë në organizimin e takimeve informuese dhe orientuese për të vazhduar mbështetjen në lehtësimin e procesit të riintegrimit.

Përmes shërbimeve multidisiplinare do të bashkëpunohet për adresimin e nevojave të tyre, me qëllim riaftësimin dhe riintegrimin e tyre në shoqëri.