Workshop në bashkëpunim me International Police Organization mbi parandalimin e recidivizmit

QPKMR në bashkëpunim me International Police Organization organizoi një workshop mbi parandalimin e recidivizmit përmes një procesi të sukseshëm rehabilitimi dhe riintegrimi ,si dhe masat konkrete që po merr qpkmr nën mbikëqyrjen e Ministrisë së Drejtësisë dhe bashkëpunimit ndërinstitutocional.
Me bashkëpuntorë si dr.Mareglen Tomori , CFD Albania , përfaqësues të OSCE , Policisë , Pushtetit Vendorë ,Caritas Albania , Komiteti Shqiptarë i Helsinkit etj .