Workshop së bashku në Fakultetin e Shkencave Sociale

Në Fakultetin e Shkencave Sociale në një Workshop, ku QPKMR dha kontributin e saj në forcimin dhe vlerësimin e kapaciteteve të institucioneve të qeverisjes qendrore dhe vendore në planifikimin, hartimin dhe zbatimin e programeve dhe aktiviteteve që mbështesin ndryshime pozitive dhe të qëndrueshme sociale dhe të sjelljes.