Takim ndërinstitucional i QPKMR me Qendrën Komunitare “Të qëndrojmë së bashku”,ekspertë të CFD, punonjës të Shërbimit Social dhe Njësisë së Mbrotjes së Femijëve të Njësive të ndryshme Administrative

QPKMR së bashku me Qendrën Komunitare “Të qëndrojmë së bashku”,ekspertë të CFD dhe punonjës të Shërbimit Social dhe Njësisë së Mbrotjes së Femijëve të Njësive të ndryshme Administrative diskutuan për problematikat e trajtimit të rasteve të miturve në konflikt me ligjin në Bashkinë Tiranë. Kjo tryezë diskutimi u zhvillua në kuadër të projektit “RIINTEGRIM vs […]

Me rastin e Ditës Europiane për Viktimat e Krimit, më 22 shkurt, QPKMR u bë pjesë e një forumi diskutimi nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim

Me rastin e Ditës Europiane për Viktimat e Krimit, më 22 shkurt, QPKMR u bë pjesë e një forumi diskutimi nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, rreth nevojave dhe sfidave aktuale për mbështetjen e viktimave si dhe parandalimin e përhapjes së krimit të organizuar në komunitetet vulnerabël. Në këtë diskutim u parashtruan çështje të rëndësishme […]