Takim ndërinstitucional i QPKMR me Qendrën Komunitare “Të qëndrojmë së bashku”,ekspertë të CFD, punonjës të Shërbimit Social dhe Njësisë së Mbrotjes së Femijëve të Njësive të ndryshme Administrative

QPKMR së bashku me Qendrën Komunitare “Të qëndrojmë së bashku”,ekspertë të CFD dhe punonjës të Shërbimit Social dhe Njësisë së Mbrotjes së Femijëve të Njësive të ndryshme Administrative diskutuan për problematikat e trajtimit të rasteve të miturve në konflikt me ligjin në Bashkinë Tiranë.
Kjo tryezë diskutimi u zhvillua në kuadër të projektit “RIINTEGRIM vs PËRJASHTIM
Riintegrim social i të Miturve “ në konflikt me ligjin” dhe “ish të dënuar” në Bashkitë e Tiranës dhe Kamzës’ i mbështetur nga Levizalbania projektit të Agjencisë Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim,SDC.