Edukimi ligjor nëpër shkolla, QPKMR në shkollën “Andrea Stefani”.

Në kuadër të fushatës sensibilizuese #edukimiligjornëpërshkolla, QPKMR ishte sot në Shkollën 9-vjeçare “Andrea Stefani”. Ky program, vjen në kuadër të edukimkt ligjor të të miturve dhe të rinjve mbi drejtësinë penale për të mitur. Qëllimi i këtij aktiviteti, është informimi i të miturve, për të bërë të mundur njohjen e tyre me parimet e drejtësisë […]