Shtegu i mundësive vazhdon

Vijojnë takimet me grupin e punës të QPKMR dhe Caritas Albania në funksion të trajtimit të rasteve konkrete të të miturve të cilët aktualisht janë duke ndjekur kurset profesionale të mundësuara nga Caritas Albania dhe QPKMR. Edukim, punësim dhe mbështetje psiko-sociale, për të gjithë të miturit në konflikt me ligjin të cilët përfundojnë dënimin duke […]

Seminar I zhvilluar në Shkodër me përfaqësues nga QPKMR, Prokuroria, Policia, Shërbimi i Provës dhe organizata të ndryshme që e shtrijnë veprimtarinë e tyre në Bashkinë Shkodër

Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve ishte pjesë e seminarit të organizuar nga UNICEF me temë “Roli i Policisë në zbatimin e Kodit të Drejtësisë Penale për të mitur dhe Ligjit për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës” në Bashkinë Shkodër. ❇️Në ketë aktivitet ishin të pranishëm përfaqesues nga Prokuroria, […]

Shtegu i Mundësive Vazhdon..

Vijojnë takimet me grupin e punës të QPKMR dhe Caritas Albania në funksion të trajtimit të rasteve konkrete të të miturve të cilët aktualisht janë duke ndjekur kurset profesionale të mundësuara nga Caritas Albania dhe QPKMR. Edukim, punësim dhe mbështetje psiko-sociale, për të gjithë të miturit në konflikt me ligjin të cilët përfundojnë dënimin duke […]

Shtegu I Mundësive Vazhdon…

Barazi në mundësi për të gjithë të miturit në konflikt me ligjin. Jemi në Konispol, në takimin e radhës për trajtimin me kujdes të nevojave të të miturit që ka kryer dënimin, për të qenë krah në procesin e riintegrimit të tij. QPKMR, është pranë çdo të mituri që ka nevojë për mbështetje, duke ofruar […]

Të rinjtë kundër dhunës

Të ftuar mes të rinjve të Gjimnazit “Sami Frashëri”, të cilët organizuan një shfaqje ku nëpërmjet performancave, këngëve, videove sensibilizuese, pikturave dhe artit, dhanë mesazhe për luftën kundër dhunës me bazë gjinore dhe parandalimin e saj. Në këtë aktivitet ishin përfaqësues nga QPKMR, ASHDMF, Punonjës të Komisariateve, Punonjës të Mbrojtes së Fëmijëve si dhe Oficerë […]

Parandalimi i dhunës dhe i krimit te të rinjtë përmes sensibilizimit dhe edukimit ligjor mes bashkëmoshatarësh, nga CFD Albania.

QPKMR vijon bashkëpunimin me mekanizmat institucional në funksion të Edukimit Ligjor të të Miturve dhe të Rinjve, këtë herë së bashku me përfaqësues nga Agjencia Kombëtare e Rinisë në një zinxhir aktivitetesh që po zbatohen në kuadër të Projektit “7×7” – Parandalimi i dhunës dhe i krimit te të rinjtë përmes sensibilizimit dhe edukimit ligjor […]

Vijimi i fushatës së informimit dhe ndërgjegjësimit të të rinjve për përgatitjen për rehabilitimin dhe riintegrimin pas daljes nga IEVP.

Në IEVP “Berat” me përfaqësues nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Bashkia Berat dhe së bashku me të rinjtë 18-21, në kuadër të marrjes së masave të nevojshme për rikthimin e tyre në komunitet. Do të bashkëpunojmë në organizimin e takimeve informuese dhe orientuese për të vazhduar mbështetjen në lehtësimin e procesit të riintegrimit. Përmes […]

QPKMR në Njësinë Administrative nr.1 Tiranë, në mbledhjen e Grupit Teknik Ndërsektorial për trajtimin e rasteve konkrete problematike të të miturve.

Në Njësinë Administrative nr.1 Tiranë, në mbledhjen e Grupit Teknik Ndërsektorial, me përfaqësues nga QPKMR, Shërbimi Social Shtetëror, Punonjës për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe Punonjës të Komisariateve dhe nga organizatat me të cilat bashkëpunojmë, për trajtimin e rasteve konkrete problematike të të miturve që janë në këtë njësi administrative. Në këtë takim me pjesëmarrës psikologë, […]