Drejtësi Sociale për të gjithë të miturit në konflikt me ligjin.

Marrëveshja e nënshkruar midis QPKMR me Urdhrin e Punonjësit Social . Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve në një angazhim të përbashkët për drejtësi sociale dhe mirëqenie për të gjithë të miturit, nënshkroi sot një marrëveshje me Urdhrin e Punonjësit Social për të fuqizuar kapacitetet për realizimin dhe garantimin e […]

Vazhdim I programit “Shtegu I mundësive” në bashkëpunim me Caritas Albania.

Edukim, punësim dhe mbështetje psiko-sociale, trajtim i detajuar i çdo rasti dhe mundësi të barabarta për të gjithë!  Trajtim i rasteve konkrete i të miturve të cilët aktualisht janë duke ndjekur kurset profesionale të mundësuara nga Caritas Albania dhe QPKMR.  Grupi i përbërë nga stafi i QPKMR dhe Caritas Albania, zhvilloi takimin e radhës për […]

Dita e dytë e raportimit për zbatimin e Konventës për të Drejtat e Fëmijëve si dhe garantimin e aksesit të të miturve në drejtësi.

Gjatë ditës së dytë të raportimit drejtuesja e QPKMR-së znj. Hasanllari ju përgjigj pyetjeve e bëra në Komisionin për të Drejtat e Fëmijëve në Organizatën e Kombëve të Bashkuara. Disa nga pyetjet që ju dhanë përgjigje nga znj. Hasanllari kishin të bënin me: -Mbikëqyrjen dhe monitorimin e institucionit ku të miturit vuajnë dënimin për kryerjen […]

Raportimi në OKB nga Ministria e Drejtësisë dhe QPKMR për zbatimin e Konventës për të Drejtat e Fëmijëve si dhe garantimin e aksesit të të miturve në drejtësi.

Drejtuesja e QPKMR-së, së bashku me përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë dhe Qendra, ishte pjesë e delegacionit që përfaqësoi Shqipërinë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, për të raportuar në Komisionin e të drejtave të fëmijëve për zbatimin e Konventës për të Drejtat e të Fëmijëve si dhe garantimin e aksesit të të miturve në […]

QPKMR dhe Act for Society në IM Kavajë për vijimin e projektit “Summer School”

Vijojnë takimet në kuadër të projektit “Summer School” në Institutin e të Miturve në Kavajë i cili organizohet nga Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve në bashkëpunim me Organizatën “Act for Society”. “Summer School” do ta zhvillojë veprimtarinë përgjatë tre muajve të verës, ku për 12 javë me radhë do […]

Vazhdimi i projektit “Summer School” në IM Kavajë nga QPKMR dhe Act for Society

Në Institutin e të Miturve Kavajë vazhdojnë takimet në kuadër të projektit “Summer School” e cila organizohet nga Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve në bashkëpunim me Organizatën “Act for Society”. “Summer School” do ta zhvillojë veprimtarinë përgjatë tre muajve të verës, ku për 12 javë me radhë do të […]

QPKMR dhe ASHDMF në Berat, për tryezën e rumbullakët me temë “Së bashku për mbrojtjen dhe integrimin e fëmijëve në konflikt me ligjin”.

Për mbrojtjen dhe integrimin e të miturve në konflikt me ligjin në Berat. Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve në bashkëpunim me Agjencinë Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës zhviiluan në qytetin e Beratit tryezën e rrumbullakët me temë “Së bashku për mbrojtjen dhe integrimin e fëmijëve në […]