Rëndësia e KSPV-së në fushën e policimit në komunitet dhe koordinimi ndërinstitucional

Në Elbasan, për tryezën e konsultimit me temë “Rëndësia e KSPV-së në fushën e policimit në komunitet dhe koordinimi ndërinstitucional” të organizuar nga IPO. Në takim ishin pjesëmarrës përfaqësues nga QPKMR, ASHDMF, Ministria e Brendshme dhe Qendra për Koordinimin e Ekstremizmit të Dhunshëm. Këto aktivitete do të zhvillohen me institucionet përgjegjëse në të gjithë prefekturat […]

Këshilli i Sigurisë të OSBE, mbledhje e posaçme për parandalimin e kriminalitetit te të rinjtë. Drejtuesja e QPKMR, një nga panelistet që ndau eksperiencat me vendet e tjera

Vienë – Në mbledhjen e posaçme për parandalimin  e kriminalitetit te të rinjtë të organizuar nga Këshilli i Sigurisë së OSCE, ku Ministria e Drejtësisë  përmes Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve ndau eksperiencën e saj si një nga vendet me praktikat më të mira për parandalimin e krimit te të […]

Seminar 2 ditor në Tiranë me prezencën e OSBE-së në Shqipëri

Policisë Suedeze dhe Iniciativës Gjermane për Parandalimin e Kriminalitetit te të Miturit me fokus në Bashkëpunimin Ndërkombëtar në Parandalimin e Krimit të të Rinjve. Diskutime për sfidat dhe mësimet nga praktikat më të mira për të përshpejtuar angazhimin e shumë palëve për të zhvilluar modele të efektshme të parandalimit të krimit te të miturit dhe […]

Për rehabilitimin e të miturve në konflikt me ligjin!

Me organizimin e UNICEF Albania dhe Bashkisë Shkodër ku së bashku me institucionet përgjegjëse ishin dhe përfaqësues nga biznesi të cilët do të ofrojnë mundësi punësimi për të miturit që përfundojnë dëmimin. QPKMR gjithmonë e angazhuar për të qenë krah të miturve për rehabilitimin dhe riintegrimin e tyre në shoqëri.    

Për mbrojtjen e fëmijëve në internet

QPKMR mori pjesë në tryezën e organizuar nga AKCESK me mbështetjen e UNICEF me temë “Bashkëpunimi ndërinstitucional për mbrojtjen e feëmijëve në internet” ku morën pjesë dhe përfaqësues nga ASHDMF, UNICEF, Policia e Shtetit,Shërbimi Social Shtetëror dhe aktorë të tjerë që trajtojnë të mitur. Koordinimi ndërinstitucional për të adresuar çështjet e bullizmit në internet dhe […]

Për rehabilitimin e të miturve në konflikt me ligjin!

Me organizimin e UNICEF Albania dhe Bashkisë Lezhë ku së bashku me institucionet përgjegjëse ishin dhe përfaqësues nga biznesi të cilët do të ofrojnë mundësi punësimi për të miturit që përfundojnë dëmimin. QPKMR gjithmonë e angazhuar për të qenë krah të miturve për rehabilitimin dhe riintegrimin e tyre në shoqëri.

Shtegu i Mundësive Vazhdon!

Në Shkodër, së bashku me Caritasin Shqiptar, për të trajtuar me kujdes dy rastet e radhës të të miturve në konflikt me ligjin të cilët përfunduan dënimin në Institutin e të Miturve në Kavajë dhe janë rikthyer në shoqëri. Vijojmë me implementimin e programit për rehabilitimin dhe riintegrimin e këtyre të miturve duke qenë krah […]

RUGBY, Një Sport i Ri në Institutin e Kavajës.

Sot, në Institutin e të Miturve Kavajë, me përfaqësues të Federatës Shqiptare të Rugby, Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve ku u nënshkrua marrëveshja tre palëshe me qëllim vendosjen e bashkëpunimit në kuadër të rritjes së mundësisë së aksesitit në sport për të miturit […]

SHTEGU I MUNDËSIVE

Në kuadër të bashkëpunimit 2 Vjeçar, QPKMR dhe Caritas organizuan një aktivitet për të ndarë përvojën e riintegrimit të të miturve që kanë përfituar nga projekti Shtegu i Mundësive. Një bashkëpunim që ka shënjuar dy vite të frytshme të bashkëpunimit mes QPKMR dhe Caritas Shqiptar me të mitur të rehabilituar, raste suksesi, zgjidhje problematikash dhe […]

Takim Ndërinstitucional për Parandalimin e Incidenteve në Shkolla!

QPKMR në një Tryezë Konsultimi, së bashku  me International Police Organization, Agjencinë Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve, përfaqësues nga Policia e Shtetit, Punonjësitë e Mbrojtjes së Fëmijëve në Bashki dhe Oficerët e Sigurisë në Shkolla, për adresimin e sfidave dhe mbledhjen e ekspertizës mbi rëndësinë e komunikimit dhe koordinimit ndërinstitucional për parandalimin […]