Grupi i përbërë nga stafi i QPKMR dhe Caritas Albania zhvilluan takimin e rradhës për implementimin e projektit për rehabilitimin dhe riintegrimin e të miturve që kanë përfunduar dënimin dhe janë rikthyer në shoqëri.

Sot, grupi i përbërë nga stafi i QPKMR dhe Caritas Albania zhvilluan takimin e rradhes për implementimin e projektit për rehabilitimin dhe riintegrimin e të miturve që kanë përfunduar dënimin dhe janë rikthyer në shoqëri!
Mbështetje psiko-sociale, trajtim i detajuar i çdo rasti, edukim, punësim dhe mundësi të barabarta për të gjithë!