Në IM në Kavajë, ku Zv. Ministri i Drejtësisë, Z. Klajd Karameta uroi ditën e parë të shkollës dhe ndau me të miturit dhe stafin prioritet e Ministrisë së Drejtësisë për arsimimin dhe edukimin e këtyre të miturve

Në Insitutin e të Miturve në Kavajë, ku Zv. Ministri i Drejtësisë, Z. Klajd Karameta uroi ditën e parë të shkollës dhe ndau me të miturit dhe stafin prioritet e Ministrisë së Drejtësisë për arsimimin dhe edukimin e këtyre të miturve!