Për rehabilitimin e të miturve në konflikt me ligjin!

Me organizimin e UNICEF Albania dhe Bashkisë Shkodër ku së bashku me institucionet përgjegjëse ishin dhe përfaqësues nga biznesi të cilët do të ofrojnë mundësi punësimi për të miturit që përfundojnë dëmimin.

QPKMR gjithmonë e angazhuar për të qenë krah të miturve për rehabilitimin dhe riintegrimin e tyre në shoqëri.