Së bashku, të frymëzuar për të edukuar!

QPKMR, në Gjimnazin Ismail Qemali, Tiranë, në një takim interaktiv me gjimnazistë, përfaqësues të bordit të prindërve, mësues, dhe punonjës social!

Diskutuam mbi rëndësinë e edukimit ligjor si dhe nevojat e nxënësve për mënyrën e referimit të rasteve problematike që ata përqafojnë lehtësisht, në funksion të zhvillimit të bashkëpunimit dhe komunikimit pozitiv midis tyre dhe profesionistëve, për t’ju garantuar mbrojtje dhe burime që ju nevojiten për të arritur suksesin.