Së bashku, të frymëzuar për të edukuar!

QPKMR, në Gjimnazin Ismail Qemali, Tiranë, në një takim interaktiv me gjimnazistë, përfaqësues të bordit të prindërve, mësues, dhe punonjës social! Diskutuam mbi rëndësinë e edukimit ligjor si dhe nevojat e nxënësve për mënyrën e referimit të rasteve problematike që ata përqafojnë lehtësisht, në funksion të zhvillimit të bashkëpunimit dhe komunikimit pozitiv midis tyre dhe […]

Takim ndërinstitucional mes QPKMR dhe Punonjësen e Mbrojtjes së Fëmijës të Njësisë Administrative nr. 7 për riintegrimin dhe rehabilitimin e të miturve.

Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve, në takimin e radhës, këtë herë me Punonjësen e Mbrojtjes së Fëmijës të Njësisë Administrative nr. 7 Tiranë, të angazhuar në plane pune në funksion të mbrojtjes dhe integrimit të fëmijëve në konflikt me ligjin. Gjatë takimit u diskutua mbi problematikat që hasen në […]