Trajtim i rasteve konkrete me të miturit J.Q. dhe M.Q., të cilët aktualisht janë duke ndjekur kurset profesionale të mundësuara nga Caritas Albania dhe QPKMR.

Edukim, punësim dhe mbështetje psiko-sociale, trajtim i detajuar i çdo rasti dhe mundësi të barabarta për të gjithë!
Trajtim i rasteve konkrete me të miturit J.Q. dhe M.Q., të cilët aktualisht janë duke ndjekur kurset profesionale të mundësuara nga Caritas Albania dhe QPKMR.
Grupi i përbërë nga stafi i QPKMR dhe Caritas Albania, zhvilloi takimin e radhës për implementimin e projektit për rehabilitimin dhe riintegrimin e të miturve që kanë përfunduar dënimin dhe janë rikthyer në shoqëri.