Build & Design
Slide Background
QPKMR
Mbërshtet të miturit dhe të Rinjtë, ti rikthehen jetës në komunitet.

Mos u bëj peng i të shkuarës. Të gjithë meritojnë një mundësi të dytë.

Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve

Mbështet të miturit dhe të rinjtë t’i rikthehen jetës në komunitet, larg rrugës së krimit.

AKTIVITETE

Botimi dhe prezantimi i revistës REFLEKTIME

Botimi dhe prezantimi i revistës REFLEKTIME

Botimi dhe prezantimi i revistës REFLEKTIME u zgjodh të bëhej më datë 1 qershor 2022, në aktivitetin e zhvilluar nga QPKMR aktiviteti iu dedikua të miturve në konflikt me ligjin, nëpërmjet promovimit të revistës "Reflektime", një revistë me intervista të të miturve të...