Mos u bëj peng i të shkuarës. Të gjithë meritojnë një mundësi të dytë.

Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve Mbështet të miturit dhe të rinjtë t’i rikthehen jetës në komunitet, larg rrugës së krimit.

AKTIVITETE

Rëndësia e KSPV-së në fushën e policimit në komunitet dhe koordinimi ndërinstitucional

Rëndësia e KSPV-së në fushën e policimit në komunitet dhe koordinimi ndërinstitucional

Në Elbasan, për tryezën e konsultimit me temë “Rëndësia e KSPV-së në fushën e policimit në komunitet dhe koordinimi ndërinstitucional”…

Këshilli i Sigurisë të OSBE, mbledhje e posaçme për parandalimin e kriminalitetit te të rinjtë. Drejtuesja e QPKMR, një nga panelistet që ndau eksperiencat me vendet e tjera

Këshilli i Sigurisë të OSBE, mbledhje e posaçme për parandalimin e kriminalitetit te të rinjtë. Drejtuesja e QPKMR, një nga panelistet që ndau eksperiencat me vendet e tjera

Vienë – Në mbledhjen e posaçme për parandalimin  e kriminalitetit te të rinjtë të organizuar nga Këshilli i Sigurisë së…

Seminar 2 ditor në Tiranë me prezencën e OSBE-së në Shqipëri

Seminar 2 ditor në Tiranë me prezencën e OSBE-së në Shqipëri

Policisë Suedeze dhe Iniciativës Gjermane për Parandalimin e Kriminalitetit te të Miturit me fokus në Bashkëpunimin Ndërkombëtar në Parandalimin e…