Mos u bëj peng i të shkuarës. Të gjithë meritojnë një mundësi të dytë.

Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve Mbështet të miturit dhe të rinjtë t’i rikthehen jetës në komunitet, larg rrugës së krimit.

AKTIVITETE

Tryezë e rrumbullakët me institucionet përgjegjëse për “ Sistemin e Integruar e të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur “ .

Tryezë e rrumbullakët me institucionet përgjegjëse për “ Sistemin e Integruar e të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur “ .

Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve organizoi një tryezë të rrumbullakët për “ Sistemin e…

Takim I realizuar ne shkollën “Andon ako Çajupi”, në kuadër të nismës “Edukimi Ligjor nëpër shkolla”

Takim I realizuar ne shkollën “Andon ako Çajupi”, në kuadër të nismës “Edukimi Ligjor nëpër shkolla”

Ky takim u zhvillua në vijim të fushatës sensibilizuese për edukimin ligjor, me qëllim informimin e nxënësve për Drejtësine Penale…

Edukimi ligjor nëpër shkolla, në gjimnazin “Andon Zako Çajupi”.

Edukimi ligjor nëpër shkolla, në gjimnazin “Andon Zako Çajupi”.

Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve ishte sot me nxënësit e gjimnazit “Andon Zako Çajupi”.…