SHTEGU I MUNDËSIVE

Në kuadër të bashkëpunimit 2 Vjeçar, QPKMR dhe Caritas organizuan një aktivitet për të ndarë përvojën e riintegrimit të të miturve që kanë përfituar nga projekti Shtegu i Mundësive.
Një bashkëpunim që ka shënjuar dy vite të frytshme të bashkëpunimit mes QPKMR dhe Caritas Shqiptar me të mitur të rehabilituar, raste suksesi, zgjidhje problematikash dhe mundësi të dyta.
Nga programet individuale me nevoja specifike të të miturve deri te takimet periodike dhe mbështetja në punësim, ne kemi qenë pranë tyre në çdo hap të rrugës.
QPKMR CARITAS SHQIPTAR 2 Vite Bashkë!